Entreprenadföretag

Solnéns Gräv och Schakt AB startades 1999 av Peter Solnén, med en bandtraktor. Företaget har sedan dess haft en stadigt ökande efterfrågan på arbete, vilket har medfört att maskinparken och antalet anställda har utökats efter hand. Idag sysselsätter företaget 10 personer.

Vi är ett flexibelt entreprenadföretag som utför små som stora arbeten. Vi har en bred maskinpark med maskiner i olika storlekar.

Kvalitet och kundservice är de främsta ledorden för vår verksamhet. Vår inställning är att varje kund ska vara nöjd med vårt jobb och att vi själva ska kunna känna oss stolta över varje utfört arbete.